Programma 2020

Locatie: Vianen
Duur: 18.00 uur – 22.00 uur

Het kick-off diner is bedoeld om informeel met elkaar kennis te maken onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast zal het verdere verloop van de opleiding worden toegelicht en worden de initiatiefnemers voorgesteld.
Mocht jij je aangemeld hebben inclusief Macbook, dan ontvang je deze tevens op deze avond van ons.

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docent: Daan van Oort

Deze module bestaat uit drie delen:

1. Presentatie
• juiste fotoapparatuur voor het maken van mondfoto’s;
• instellingen van toestel, camera en lens;
• instructies voor het maken van de foto;
• protocol mondfotografie; bespreking van 9 standaard foto’s die een compleet overzicht geven van het gebit (The 9 Essentials)

2. Zelf aan de slag
In groepjes van 3 personen gaan de cursisten met hun eigen fotoapparatuur aan de slag. Beurtelings fungeren zij hierbij als patiënt.
NB cursisten zorgen voor eigen fotoapparatuur (spiegelreflexcamera, macrolens, macroflitser) en hulpmiddelen (wanghaken, contrastor, mondspiegel en eventueel reinigingsmiddelen)

3. Afronding
• evaluatie oefeningen
• vragenrondje
• afsluiting

NB: voor aanvang van de cursus zal een inventarisatie worden gemaakt van de fotoapparatuur die door de cursisten wordt gebruikt. Daarna ontvangen zij instructies om hun apparatuur zelf in te stellen.

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Arend van den Akker

Dagdeel1: Smile Design

Om tot een ideale behandelplanning te komen is allereerst een goede blue print nodig, waardoor voorspelbaar en minimaal invasief te werk kan worden gegaan.

Tijdens deze cursusdag zal Arend van den Akker de verschillende aspecten welke van belang zijn in het kader van smile design belichten. Daarbij wordt specifiek ingegaan op het Digital Smile Design concept en de toepasbaarheid hiervan in de praktijk. Onder meer de voorspelbaarheid, mogelijkheden tot minimaal invasief werken en communicatieve voordelen van dit concept zullen aan bod komen.

Daarnaast wordt de cursisten de mogelijkheid geboden onder begeleiding zelf aan de slag te gaan met het smile design.

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 13.00 uur
Docenten: Arend van den Akker

Dagdeel1: Smile Design

Om tot een ideale behandelplanning te komen is allereerst een goede blue print nodig, waardoor voorspelbaar en minimaal invasief te werk kan worden gegaan.

Tijdens deze extra cursusdag zal Arend van den Akker verder ingaan op de verschillende aspecten welke van belang zijn in het kader van smile design belichten. Daarbij wordt specifiek ingegaan op het Digital Smile Design concept en de toepasbaarheid hiervan in de praktijk. Onder meer de voorspelbaarheid, mogelijkheden tot minimaal invasief werken en communicatieve voordelen van dit concept zullen aan bod komen.

Daarnaast wordt de cursisten de mogelijkheid geboden onder begeleiding zelf aan de slag te gaan met het smile design.

Locatie: Blaricum
Duur: 09.30 uur – 14.30 uur
Docenten: Martijn Moolenaar

Een mooi en goed functionerend gebit is vaak de doelstelling van een patiënt. De vraag is hoe is het gekomen dat er een niet functionerend of niet zo’n fraaie density is ontstaan. Waar zit het probleem en hoe kan dit worden geanalyseerd? Regelmatig zijn functionele items reden voor een verminderde esthetiek. Tijdens deze module van de academia aesthetica wordt op deze combinatie van functie en esthetiek verder in gegaan. Tevens wordt er gekeken naar mogelijkheden hoe deze problemen weer op te lossen en aan de esthetische wens van een patient te kunnen voldoen.

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docent: Thibaut de Jong

Keeping up appearances
Wat zijn, binnen de huidige dentale implantologie, de kansen om onze roze esthetiek te behouden of te herstellen?
Welke implantaten en materialen hebben we nu hiervoor tot onze beschikking?
Tijdens deze module zal Thibaut de Jong alle ins and outs geven met betrekking tot Pink Esthetics and Implants.

Locatie: Prodentfabriek Amersfoort
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docent: Arend van den Akker

Less is more is het motto van Arend van den Akker met betrekking tot Esthetische Tandheelkunde. Een natuurlijk resultaat dat tegemoet komt aan de wens van de patiënt.

Esthetica layering met composiet zorgt er voor dat je een natuurlijke situatie in het front kan nabootsen voor de patiënt door gebruik te maken van layeringtechniek. Deze techniek, de bijbehorende kleurbepaling en afwerking worden door Arend van den Akker stap voor stap voorgedaan welke je vervolgens zelf ter plekke kunt oefenen om de volgende dag in praktijk te kunnen brengen.

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Erik-Jan Muts

1. Preps & Impressions

Tijdens het eerste deel van deze module zullen we ingaan op het prepareren en afdrukken voor indirecte restauraties. Welke preparatie-designs zijn aan te raden, wat is immediate dentine sealing (IDS), hoe maak je mooie tijdelijke voorzieningen op partiële omslijpingen (die niet loskomen) en hoe maak je een super scherpe afdruk?

2. Cementation

Tijdens het tweede deel gaan we dieper in op het plaatsen van de restauraties met verwarmd composiet. Hoe moet de restauratie en preparatie voorbewerkt worden? Uiteraard allemaal zoveel mogelijk hands-on!

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Arend van den Akker

Glasvezelrestauraties (FRC’s) zijn uit de hedendaagse tandheelkunde niet meer weg te denken.

Ze kunnen een prachtig alternatief zijn voor implantologie of conventioneel kroon- en brugwerk.
Het kan een patiënt helpen motiveren; het kan voor hem/haar de perfecte overbrugging zijn naar iets anders. (semipermanent)
Soms kan het ook heel gunstig uitpakken en een perfecte meer permanente oplossing zijn met als kenmerken minimaal invasief, reparabel en esthetisch.

De inhoud van de cursus is:

• Wat is glasvezel eigenlijk?
• Materiaaleigenschappen.
• Indicatiestelling; wanneer kunnen we er wat mee?
• Ontwerp van de restauratie; preparatie.
• Hoe cementeren we?
• Handson training vervaardiging vezelversterkte etsbrug

Leerdoelen:
De tandarts is na deze cursus op basis van materiaalkennis in staat een verantwoorde keuze te maken wanneer een glasvezelversterkte restauratie te maken, deze op de juiste manier te ontwerpen en prepareren.
Er wordt geleerd hoe de restauratie te vervaardigen (directe methode) en eventueel (bij de indirecte methode) te cementeren.

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Erik-Jan Muts

1. Infiltration

Hypomineralisaties in glazuur kunnen verantwoordelijk zijn voor verkleuringen. Deze verkleuringen worden in het esthetische bereik vaak als storend ervaren, maar het verwijderen van het glazuur is soms wat te invasief. Infiltreren van de hypomineralisaties kan een oplossing bieden!

2. Direct composiet in de zijdelingse delen

Composiet is het meest gebruikte, maar waarschijnlijk ook het meest bewerkelijke materiaal voor directe restauraties. Alle facetten voor een esthetische en duurzame restauratie komen aan bod. Uiteraard weer met veel hands-on!

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Arend van den Akker en Michiel de Cleen

Dagdeel 1: Esthetiek: Endodontische aspecten
Een bovenfront opknappen is precisiewerk. Dat geldt des te meer als er sprake is van eerder endodontisch behandelde elementen. In dit cursusonderdeel gaat Michiel de Cleen dieper in op endodotische aspecten van esthetische reconstructies. Kanaalbehandeling , behandeling, chirurgie, bleken…. Allemaal factoren met een duidelijke esthetische component. Veel praktische tips, veel handige trucs.

Dagdeel 2: Demo met Primescan, chairside- of single visit dentistry en de behandeling van gebitsslijtage.

Scannen heeft de toekomst. En deze toekomst is nu.
Cerec is een methode die al sinds 1980 in ontwikkeling is. Daar waar vroeger de randaansluiting en de esthetiek veel te wensen over lieten, is dit inmiddels wel anders. Met de huidige software en scantechnieken zijn hoogwaardige en zeer esthetische resultaten mogelijk.

De materialen die verwerkt kunnen worden met deze systemen hebben eveneens een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Lithiumdisilicaat en “milled composites” maken het nu mogelijk om volledige keramische kronen, bruggen en inlays/facings te maken die voldoende sterkte hebben om de kauwkrachten te weerstaan en ook een hoge esthetiek hebben. Op deze manier zijn vandaag de dag zeer economische en duurzame resultaten te behalen. In een live demo van de scanner en een presentatiedeel nemen we je mee door deze materie.

Gebitsslijtage(cursus en interactief deel)

Je krijgt als team een papieren patiënt en bijhorende modellen. In het team bespreek je de plan van aanpak. In een korte presentatie krijg je de mogelijkheid jouw plan uit te leggen en te motiveren.
Je maakt gebruik van DSD.

Tot slot wordt door Arend van den Akker uitgelegd hoe hij de behandeling heeft gedaan met behulp van digitale methodieken.

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten:  Martijn Moolenaar en Eric van der Winden

Vorm, functie en esthetiek van facings, kronen en bruggen.

In deze module worden de mogelijkheden en moeilijkheden van minimale, non prep facings tot aan uitgebreid kroon en brugwerk met roze keramiek behandelt. De materiaalkundige eigenschappen en esthetische voor- en nadelen van deze verschillende restauratieve materialen worden aan de hand van vele praktijkvoorbeelden uitvoerig besproken.

Om voorspelbaar te kunnen restaureren is het van belang te beschikken over de juiste informatie.

Een enkeltands-vervanging vraagt om een andere communicatie tussen patient, tandarts en tandtechnicus dan de communicatie die nodig is bij uitgebreide behandelingen. Welke informatie uitwisseling van wezenlijk belang is om optimaal te restaureren zal worden gedeeld.

Een goed fotografie en video protocol kan een enorme positieve bijdrage leveren in het proces van studiefase voor een Digitaal Smile Design tot aan de keuze van de uiteindelijke restauratieve materialen. Uitleg over het gebruik van fotografie en video in de praktijk en het laboratorium vormen een belangrijk onderdeel van deze cursus.

Locatie: Vianen
Duur: 16.00 uur – 22.00 uur

• Casuspresentatie over de opgedane kennis
• Diplomering
• Afsluitend diner