De vraag naar een esthetisch mooi gebit is de afgelopen jaren ontzettend toegenomen. Een mooi maar vooral ook gezond gebit is voor veel mensen een must tegenwoordig.
Speciaal voor Tandartsen hebben wij daarom, samen met onze gerenommeerde docenten,  onze eigen opleiding esthetische tandheelkunde ontwikkeld; de Academiae Aesthetica.

Esthetische Tandheelkunde
Esthetische tandheelkunde is een behandelbenadering waarbij integrale tandheelkunde een belangrijke rol speelt. Het gaat hierbij niet alleen om een goed biologisch en functioneel herstel van het gebit. Even zo belangrijk is een natuurgetrouw mogelijk herstel van het “uiterlijk” van het gebit.
Werken vanuit de wens van de patiënt moet hierbij centraal staan.
Gezien de hedendaagse mogelijkheden en complexiteit van behandelingen, zal werken vanuit teamverband en een goed doordacht behandelplan hierbij een must zijn.

Academiae Aesthetica
De opleiding bestaat uit 11 modules en is onder begeleiding van onze gerenommeerde docenten met allemaal hun eigen specialisme en kennis.
Drie belangrijke kernwoorden tijdens deze opleiding zijn:
– Quality
– Esthetics
– Efficiency

Kwalitatief zo hoog mogelijk en minimaal risicovol staan hierbij centraal.

Mijn deelname als initiator en docent aan de Academiae Aesthetica is altijd weer een hele positieve beleving. Het is motiverend om te zien hoe de cursisten ieder jaar weer de informatie tot zich nemen en er gedurende het jaar een leuke wisselwerking ontstaat tussen de cursisten onderling en er tegelijkertijd ook een goede band met de docenten ontstaat. Voor mij is het plaatje overigens echt pas compleet als de cursisten op de slotdag met hun eigen presentatie komen waarbij alle geleerde kennis, bij elkaar komt. Dat is tot nu toe altijd een succes gebleken!

Arend van den Akker

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor Tandartsen met affiniteit voor esthetische tandheelkunde. Er is buiten de opleiding Tandheelkunde geen specifieke vooropleiding vereist.

Leerdoelen
– Het leren vaststellen van de biologische, functionele en esthetische problemen van de patiënt en hieraan gerelateerd zijn/haar esthetische wens.
– Kennis verkrijgen over de huidige “state of the art” op esthetisch gebied en haar mogelijkheden.
– Het leren opstellen van een goed esthetisch behandelplan met gebruikmaking van het interdisciplinaire teamconcept.
– Een juiste inschatting kunnen maken om (een deel van) de behandeling zelf te doen of door te verwijzen.
– Het leren regie houden in het behandeltraject.

Benodigdheden
Onderstaande benodigdheden dien je tijdens de gehele opleiding zelf mee te nemen:
– Loupebril
– MacBook
– Cursusmap (Welke je tijdens het Kick-Off diner van ons ontvangt)

Toetsing
De voortgang van de cursisten aan de Opleiding Esthetische Tandheelkunde wordt gedurende de gehele leergang gemonitord. De opleiding zal worden afgerond met een presentatie van een zelf ingebrachte casus, waarin de geleerde lesstof wordt verwerkt.

Accreditatie
Heb je de opleiding met succes afgerond, dan ontvang je 75 KRT-punten.