ACADEMIAE AESTHETICA | Programma 2020
15716
page-template-default,page,page-id-15716,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Programma 2020

1
11 september 2020 - Kick-off diner

Locatie: Vianen
Duur: 18.00 uur – 22.00 uur

 

Het kick-off diner is bedoeld om informeel met elkaar kennis te maken onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast zal het verdere verloop van de Masterclass worden toegelicht en worden de initiatiefnemers voorgesteld.
Mocht u zich aangemeld hebben inclusief Macbook, dan ontvangt u deze tevens op deze avond van ons.

2 oktober 2020 - Photography

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docent: Daan van Oort

 

Deze module bestaat uit drie delen:

 

1. Presentatie
• juiste fotoapparatuur voor het maken van mondfoto’s;
• instellingen van toestel, camera en lens;
• instructies voor het maken van de foto;
• protocol mondfotografie; bespreking van 9 standaard foto’s die een compleet overzicht geven van het gebit (The 9 Essentials)

 

2. Zelf aan de slag
In groepjes van 3 personen gaan de cursisten met hun eigen fotoapparatuur aan de slag. Beurtelings fungeren zij hierbij als patiënt.
NB cursisten zorgen voor eigen fotoapparatuur (spiegelreflexcamera, macrolens, macroflitser) en hulpmiddelen (wanghaken, contrastor, mondspiegel en eventueel reinigingsmiddelen)

 

3. Afronding
• evaluatie oefeningen
• vragenrondje
• afsluiting

 

NB: voor aanvang van de cursus zal een inventarisatie worden gemaakt van de fotoapparatuur die door de cursisten wordt gebruikt. Daarna ontvangen zij instructies om hun apparatuur zelf in te stellen.

13 november 2020 – Digital Smile Design

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Arend van den Akker

 

Dagdeel1: Smile Design

 

Om tot een ideale behandelplanning te komen is allereerst een goede blue print nodig, waardoor voorspelbaar en minimaal invasief te werk kan worden gegaan.

 

Tijdens deze cursusdag zal Arend van den Akker de verschillende aspecten welke van belang zijn in het kader van smile design belichten. Daarbij wordt specifiek ingegaan op het Digital Smile Design concept en de toepasbaarheid hiervan in de praktijk. Onder meer de voorspelbaarheid, mogelijkheden tot minimaal invasief werken en communicatieve voordelen van dit concept zullen aan bod komen.

 

Daarnaast wordt de cursisten de mogelijkheid geboden onder begeleiding zelf aan de slag te gaan met het smile design.

14 november 2020 – Digital Smile Design (Extra module)

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 13.00 uur
Docenten: Arend van den Akker

 

Dagdeel1: Smile Design

 

Om tot een ideale behandelplanning te komen is allereerst een goede blue print nodig, waardoor voorspelbaar en minimaal invasief te werk kan worden gegaan.

 

Tijdens deze extra cursusdag zal Arend van den Akker verder ingaan op de verschillende aspecten welke van belang zijn in het kader van smile design belichten. Daarbij wordt specifiek ingegaan op het Digital Smile Design concept en de toepasbaarheid hiervan in de praktijk. Onder meer de voorspelbaarheid, mogelijkheden tot minimaal invasief werken en communicatieve voordelen van dit concept zullen aan bod komen.

 

Daarnaast wordt de cursisten de mogelijkheid geboden onder begeleiding zelf aan de slag te gaan met het smile design.

27 november 2020 – Function and Occlusion (Extra module)

Locatie: Blaricum
Duur: 09.30 uur – 14.30 uur
Docenten: Martijn Moolenaar

 

Een mooi en goed functionerend gebit is vaak de doelstelling van een patiënt. De vraag is hoe is het gekomen dat er een niet functionerend of niet zo’n fraaie density is ontstaan. Waar zit het probleem en hoe kan dit worden geanalyseerd? Regelmatig zijn functionele items reden voor een verminderde esthetiek. Tijdens deze module van de academia aesthetica wordt op deze combinatie van functie en esthetiek verder in gegaan. Tevens wordt er gekeken naar mogelijkheden hoe deze problemen weer op te lossen en aan de esthetische wens van een patient te kunnen voldoen.

11 december 2020 - Pink Esthetics and Implants

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docent: Thibaut de Jong

 

Keeping up appearances

Wat zijn, binnen de huidige dentale implantologie, de kansen om onze roze esthetiek te behouden of te herstellen?

Welke implantaten en materialen hebben we nu hiervoor tot onze beschikking?

Tijdens deze module zal Thibaut de Jong alle ins and outs geven met betrekking tot Pink Esthetics and Implants.

15 januari 2021 - Esthetic Layering

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docent: Arend van den Akker

 

Less is more is het motto van Arend van den Akker met betrekking tot estetische tandheelkunde. Een natuurlijk resultaat dat tegemoet komt aan de wens van de patiënt.

 

Esthetica layering met composiet zorgt er voor dat u een natuurlijke situatie in het front kan nabootsen voor de patiënt door gebruik te maken van layeringtechniek. Deze techniek, de bijbehorende kleurbepaling en afwerking worden u door Arend van den Akker stap voor stap voorgedaan welke u vervolgens zelf ter plekke kunt oefenen om de volgende dag in praktijk te kunnen brengen.

 

Bleken klinkt simpel, ‘doet de preventieassistent of de mondhygiënist wel even’….!?

 

Bleken moet zeer zorgvuldig gebeuren, het is verantwoordelijk werk en vergt gedegen kennis. Wanneer en bij wie/in welk geval wel/niet bleken en hoe? De wetgeving van tandenbleken verandert de laatste jaren constant, wat mag u nu wel en wat mag er nu niet met tandenbleken?

 

Weet u het? Tijdens de cursus ‘Bleken voor het hele team’ wordt alles helder als duidelijk uitgelegd en wordt het allemaal even helder als zorgvuldig gebleekte tanden.

12 februari 2021 - Posterior Perfection

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Erik-Jan Muts

 

Het restaureren van de zijdelingse delen is een ondergewaardeerd aspect binnen de tandheelkunde in Nederland. Esthetische tandheelkunde gaat echter verder dan alleen de voortanden. Om meer voorspelbaar te kunnen werken in de zijdelingse delen worden tijdens deze workshop zowel directe als indirecte technieken besproken. Vervolgens worden middels een hands-on verschillende tips en tricks in de praktijk gebracht, zodat u deze de volgende dag direct toe kan passen in de praktijk.

 

Dagdeel 1: Voor het slagen van een esthetische rehabilitatie zijn een aantal functionele aspecten van belang die kort worden besproken. Daarna wordt ingegaan op het direct restaureren van de zijdelingse delen met composiet. Verschillende tips en tricks zullen de revue passeren waarna men ook zelf aan de slag kan gaan.

 

Dagdeel 2: Alhoewel composiet een duurzaam en esthetisch restauratiemateriaal is, zijn er genoeg indicaties waarbij beter voor een indirecte werkwijze gekozen kan worden. Wanneer kiezen we voor direct en wanneer nu juist voor indirect? Veel praktische aanwijzingen zullen behandeld worden waarna u wederom zelf kunt oefenen. Uiteraard onder begeleiding van de docent.

5 maart 2021 - Orthodontics, Fibre Reinforced Composite and Bleaching

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Arend van den Akker

 

Dagdeel 1: Glasvezelrestauraties (FRC’s) zijn uit de hedendaagse tandheelkunde niet meer weg te denken.

Ze kunnen een prachtig alternatief zijn voor implantologie of conventioneel kroon- en brugwerk.
Het kan een patiënt helpen motiveren; het kan voor hem/haar de perfecte overbrugging zijn naar iets anders. (semipermanent)
Soms kan het ook heel gunstig uitpakken en een perfecte meer permanente oplossing zijn met als kenmerken minimaal invasief, reparabel en esthetisch.

 

De inhoud van de cursus is:

 

• Wat is glasvezel eigenlijk?
• Materiaaleigenschappen.
• Indicatiestelling; wanneer kunnen we er wat mee?
• Ontwerp van de restauratie; preparatie.
• Hoe cementeren we?
• Handson training vervaardiging vezelversterkte etsbrug

 

Leerdoelen:
De tandarts is na deze cursus op basis van materiaalkennis in staat een verantwoorde keuze te maken wanneer een glasvezelversterkte restauratie te maken, deze op de juiste manier te ontwerpen en prepareren.
Er wordt geleerd hoe de restauratie te vervaardigen (directe methode) en eventueel (bij de indirecte methode) te cementeren.

9 april 2021 - White spots & Prepareren

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Erik-Jan Muts

 

Witte vlekken in het gebit kunnen door patiënten als zeer storend worden ervaren, zeker wanneer ze aanwezig zijn op de voortanden. Om de start van een restauratieve cyclus te voorkomen, wordt vaak terecht afgezien van invasieve behandeling met composiet of porselein. Het betreft immers vaak ‘gezond’ glazuur. Door gebruik te maken van een nano-infiltratie techniek kunnen de porositeiten in het glazuur opgevuld worden, zonder het glazuur kapot te boren. Op deze manier wordt minimaal invasief gewerkt en kunnen de witte vlekken toch behandeld worden, doorgaans met zeer goed en langdurig resultaat.

 

Gedurende de dag zullen we eerst in gaan op de theoretische achtergrond en behandeling van witte vlekken, daarna gaan we hands-on aan de slag op echte tanden met witte vlekken (dit is een absoluut wereldwijd unieke workshop).  Zo kunnen we stap-voor-stap door het protocol heen en  leren we succesvol witte vlekken te infiltreren met kunsthars. Ook het aanbrengen van een dunne composiet facing na infiltratie zal geoefend worden.

14 mei 2021 - Endo Esthetics, singel visits Dentistry and severe Toothwear

Locatie: Tandheelkundig Centrum Vitalis – Alphen aan de Rijn
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Arend van den Akker

 

Dagdeel 1: Esthetiek: Endodontische aspecten
Een bovenfront opknappen is precisiewerk. Dat geldt des te meer als er sprake is van eerder endodontisch behandelde elementen. In dit cursusonderdeel gaat Michiel de Cleen dieper in op endodotische aspecten van esthetische reconstructies. Kanaalbehandeling , behandeling, chirurgie, bleken…. Allemaal factoren met een duidelijke esthetische component. Veel praktische tips, veel handige trucs.

 

Dagdeel 2:
Live demo met Cerec en de behandeling van gebitsslijtage.
Scannen heeft de toekomst. En deze toekomst is nu.
Cerec is een methode die al sinds 1980 in ontwikkeling is. Daar waar vroeger de randaansluiting en de esthetiek veel te wensen over lieten, is dit inmiddels wel anders. Met de huidige software en scantechnieken zijn hoogwaardige en zeer esthetische resultaten mogelijk.

De materialen die verwerkt kunnen worden met deze systemen hebben eveneens een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Lithiumdisilicaat maakt het nu mogelijk om volledig keramische kronen te maken die voldoende sterkte hebben om de kauwkrachten te weerstaan. Op deze manier zijn zeer esthetische en duurzame resultaten te behalen.
In een live demo (patientenbehandeling) nemen we u geheel mee door deze materie.

 

Gebitsslijtage( interactief deel)
U krijgt als team een papieren patiënt en bijhorende modellen. In het team bespreekt u de plan van aanpak. In een korte presentatie krijgt u de mogelijkheid uw plan uit te leggen en te motiveren.
U maakt gebruik van DSD.

 

Tot slot wordt door Arend van den Akker en  tandtechnicus R. Huysmans uitgelegd hoe zij de behandeling hebben gedaan met behulp van digitale methodieken.

11 juni 2021 - Facings and Crowns

Locatie: Vianen
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten:  Martijn Moolenaar en Eric van der Winden

 

Vorm, functie en esthetiek van facings, kronen en bruggen.

 

In deze module worden de mogelijkheden en moeilijkheden van minimale, non prep facings tot aan uitgebreid kroon en brugwerk met roze keramiek behandelt. De materiaalkundige eigenschappen en esthetische voor- en nadelen van deze verschillende restauratieve materialen worden aan de hand van vele praktijkvoorbeelden uitvoerig besproken.

Om voorspelbaar te kunnen restaureren is het van belang te beschikken over de juiste informatie.

Een enkeltands-vervanging vraagt om een andere communicatie tussen patient, tandarts en tandtechnicus dan de communicatie die nodig is bij uitgebreide behandelingen. Welke informatie uitwisseling van wezenlijk belang is om optimaal te restaureren zal worden gedeeld.

 

Een goed fotografie en video protocol kan een enorme positieve bijdrage leveren in het proces van studiefase voor een Digitaal Smile Design tot aan de keuze van de uiteindelijke restauratieve materialen. Uitleg over het gebruik van fotografie en video in de praktijk en het laboratorium vormen een belangrijk onderdeel van deze cursus.

25 juni 2021 - Graduation

Locatie: Vianen
Duur: 16.00 uur – 22.00 uur

 

• Casuspresentatie over de opgedane kennis
• Diplomering
• Verrassingspresentatie
• Afsluitend diner