De filosofie

.... is dat de cursist een goed inzicht krijgt in het vaststellen van de esthetische problemen die zich voor kunnen doen in het gebit.

De cursist krijgt kennis over de verschillende oorzaken welke hieraan ten grondslag kunnen liggen en is samen met de patiënt op grond van zijn/haar esthetische wens in staat een verantwoorde keuze te maken uit de verschillende behandelopties.

Kwalitatief zo hoog mogelijk en minimaal invasief staan hierbij centraal.

[Lees verder...]

Docenten

Martijn Moolenaar
Xander Rijpstra
Geert Landman
Daan van Oort
Guido Rhemrev
Arend van den Akker
Jappe Buijs
Erik-Jan Muts
Frank Andriessen
David Rijkens

Gastdocenten:
Michiel de Cleen
Eric Mathijs van Westendorp
Eric van der Winden

[Lees verder...]

Programma

09/09/2016 - Kick-off diner
07/10/2016 - Photography
04/11/2016 - Digital Smile Design
09/12/2016 - Pink Esthetics and Stable Paro Situation
13/01/2017 - Esthetic Layering & Bleken
10/02/2017 - Posterior Perfection
10/03/2017 - Orthodontics and Fibre Reinforced Composite
07/04/2017 - Implants
21/04/2017 - Implants
12/05/2017 - Endo Esthetics & Digital Dental Impression
09/06/2017 - Facings & Crowns
23/06/2017 - Graduation
[Lees verder...]

Leerdoelen

Het leren vaststellen van de esthetische problemen van de patiënt en hieraan gerelateerd zijn/haar esthetische wens.

Kennis verkrijgen over de huidige “state of the art” op esthetisch gebied en haar mogelijkheden.

Het leren opstellen van een goed (esthetisch) behandelplan met gebruikmaking van het interdisciplinaire teamconcept.

Een juiste inschatting kunnen maken of de tandarts een deel van de behandeling zelf doet of verwijst. Het leren regie houden in het behandeltraject.
QR Code Business Card